top of page

Badania nad ekspresją wokalną i organicznością śpiewu.

Projekt naukowo-artystyczny  jako PaR (Pratice as Research) w ramach pracy doktorskiej w Centre for Psycho-Physical Performance Research na wydziale dramatycznym Uniwersytetu w Huddersfield (Wielka Brytania)

Projekt skoncentrowany na badaniu relacji: ciało-głos-ruch aktora w kontekście pracy z przestrzenią
i krajobrazem (projekt zależny od przestrzeni / site specific). Poszukiwania oscylowały wokół "ekologii akustycznej", czyli relacji między ludźmi a środowiskiem poprzez dźwięk.

Projekt artystyczno-badawczy, którego celem była próba rekonstrukcji warsztatu antycznego aktora,
a szczególnie technik wcielania i przeistaczania się.


W świetle dziesięcioletniej praktyki scenicznej i pracy badawczej nad materiałem źródłowym, metamorfoza jawiła się inicjatorom projektu jako kluczowy element, pozwalający zrozumieć fenomen greckiego teatru i konstytuującej go relacji aktor–chór–widz.

Warsztat pieśni jidisz, mający na celu zapoznanie uczestniczek ze specyfiką pieśni jidisz, nagranie płyty CD, a także wykonanie koncertu tradycyjnych i nowych - utworzonych podczas warsztatu, kompozycji.

Międzypokoleniowy projekt artystyczno-badawczy, dzięki któremu udokumentowano i utrwalono elementy tradycyjnej kultury ludowej mieszkańców Ziemi Kłodzkiej (m.in. pieśni, tańce, zwyczaje) wywodzących się z Tarnawicy Polnej (obecna Ukraina).

Please reload

bottom of page