top of page

PhD research on vocal expression.

Practice as Research project at the Centre for Psycho-Physical Performance Research, University of Huddersfield (UK).

A performance research project exploring the sites' natural history and geology through body, song and sound. This is an innovative collaboration between international singers and sound artists. 

Projekt artystyczno-badawczy, którego celem była próba rekonstrukcji warsztatu antycznego aktora,
a szczególnie technik wcielania i przeistaczania się.


W świetle dziesięcioletniej praktyki scenicznej i pracy badawczej nad materiałem źródłowym, metamorfoza jawiła się inicjatorom projektu jako kluczowy element, pozwalający zrozumieć fenomen greckiego teatru i konstytuującej go relacji aktor–chór–widz.

Warsztat pieśni jidisz, mający na celu zapoznanie uczestniczek ze specyfiką pieśni jidisz, nagranie płyty CD, a także wykonanie koncertu tradycyjnych i nowych - utworzonych podczas warsztatu, kompozycji.

Międzypokoleniowy projekt artystyczno-badawczy, dzięki któremu udokumentowano i utrwalono elementy tradycyjnej kultury ludowej mieszkańców Ziemi Kłodzkiej (m.in. pieśni, tańce, zwyczaje) wywodzących się z Tarnawicy Polnej (obecna Ukraina).

Please reload

bottom of page