top of page

Brave Kids to projekt edukacyjno-artystyczny, w który jestem zaangażowana jako instruktorka artystyczna od 2014 roku. Podczas warsztatów spotykają się dziecięce grupy artystyczne z całego świata, które różnią się doświadczeniem życiowym, talentami artystycznymi, religiami i tradycjami. Łączą je za to chęć wspólnego tworzenia, otwartość na drugiego człowieka i niebywała umiejętność przełamywania barier i ograniczeń świata dorosłych.

 

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Teatralnej "Pieśń Kozła"

Projekt polsko-irański zrealizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, zachęcający do twórczego i świadomego czerpania z różnorodności kulturowej świata poprzez włączenie młodzieży w działania artystyczne. Sztuka staje się narzędziem pozwalającym na przełamanie granic, stwarzając możliwość osobistej refleksji. Dzięki temu pojęcia: “swoje”, “obce” tracą znaczenie, a istotne staje się to co powstaje w wyniku ich spotkania.

Jako reżyser spektaklu Światłocienie i menadżer programowy projektu w Polsce ja również przebyłam ogromną podróż w głąb niezwykle pięknej i bogatej kultury perskiej, która fascynuje mnie do dziś.

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Założeniem projektu było wprowadzenie młodzieży gimnazjalnej w świat pojęć i idei związanych z prawami człowieka. Poza zajęciami z edukacji prawnej nastolatkowie z pomocą artystów stworzyła swoją własną piosenkę. Dalekie czasem tematy uniwersalnych praw sprowadziliśmy do realiów "własnego podwórka". Zachęciliśmy młodzież do tego, aby czerpiąc ze swojego doświadczenia opowiedziała o tym jak w ich codziennym życiu prawa człowieka są lub mogą być obecne. 

CAVE SONG - EDUKACJA

Część edukacyjna projektu Cave Song, podczas której zaangażowaliśmy dzieci w świat przyrody poprzez ich własną twórczość. Warsztaty organizowane były w parku Wrens Nest (Dudley, UK), gdzie do dnia dzisiejszego można znaleźć wiele skamieniałości, kształtujących strukturę geologiczną podziemi byłej kopalni, w której odbył się spektakl.

Warsztaty artystyczne W poszukiwaniu tożsamości, prowadzone przez międzynarodową grupę aktorów, to jeden z głównych elementów projektu Małe Ojczyzny. Istotnym ICH elementem było poszukiwanie małej ojczyzny –własnego miejsca, talentu, historii oraz kultury;  szukanie inspiracji i materiałów do samodzielnej pracy artystycznej.

Please reload

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
bottom of page