top of page

edukacja artystyczna

CAVE SONG

przygotowanie i prowadzenie warsztatów

Georgina Biggs, Ilona Krawczyk

realizacja

SheWolf Company

Poprzez warsztaty artystyczne SheWolf zachęca dzieci
i młodzież do zaangażowania się w świat przyrody 
w sposób empiryczny i twórczy, aby rozwijać poczucie świadomości otaczającego świata. Poprzez naukę angażującą całe ciało i zmysły, dzieci i młodzież angażują się w wielopłaszczyznowe, sensoryczne doświadczenie, dzięki któremu łatwiej zapamiętują wiedzę.
 
Podczas pracy na świeżym powietrzu dzieci i młodzież napotykają niepewne tereny, krajobraz i środowisko, które nieustannie się zmienia. To wyzwanie zabiera ich w empiryczną podróż, która obejmuje rozwiązywanie problemów i złagodzenie ryzyka. W rezultacie uczestnicy stają się bardziej pewni siebie w relacji do otaczającego świata.
 
Dzieci i młodzi ludzie zaangażowani w pracę SheWolf często zgłaszają poczucie spokoju i relaksu, pokazując, że praca ta zapewnia lepsze samopoczucie, a także pozytywne wzmocnienie zdrowego i szczęśliwego życia.

bottom of page